Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Kỹ thuật tiện
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Công nghệ chế tạo bánh răng : dùng cho giảng dạy , nghiên cứu và sản xuất
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Gia công tinh bề mặt chi tiết máy : dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.9
 
Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.93
 
Các phương pháp gia công tinh
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.44
 
Công nghệ phay
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.912
 
Đồ gá : giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.992
 
Tổ chức sản xuất cơ khí
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8068
 
Atlas đồ gá : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục