Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Lịch sử thế giới cận đại : Bài giảng
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Lịch Sử Đông Nam Á
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959
 
Phong trào nông dân thế kỷ XVIII và phong trào Tây Sơn
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.7
 
Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.7
 
Đơn từ thương mại
Tác giả: Tô Thị Hằng, Bùi Văn Hùng, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Đơn từ thương mại
Tác giả: Bùi Văn Hùng, Nguyễn Thị Một, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Đơn từ thương mại
Tác giả: Bùi Văn Hùng, Nguyễn Thị Một, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Đơn từ thương mại
Tác giả: Tô Thị Hằng, Bùi Văn Hùng, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Mô phỏng đơn từ thương mại
Tác giả: Bùi Văn Hùng, Nguyễn Thị Một, Tô Thị Hằng, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
1

Truy cập nhanh danh mục