Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Hướng dẫn dạy nghề nấu ăn : cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hàn Quốc: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  641.5
 
Kinh tế học vĩ mô : giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành kinh tế
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  339
 
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.52
 
Kỷ yếu thực trạng và giải pháp phòng chống ma tuý trên địa bàn
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuất bản: : knxb, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.298
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: TpHCM: Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
Hướng dẫn dạy nghề tin học văn phòng cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Tây: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.425
 
Hướng dẫn công tác xây dựng trường học không ma túy
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.784
 
Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá cho thanh thiếu niên, học sinh-sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.425
 
Hướng dẫn dạy nghề thêu cho thanh niên, học sinh - sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.425
 
Giáo dục phòng chống ma túy và các chất gây nghiện ở các trung tâm học tập cộng đồng
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục