Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
El Mundo Perdido (Parque Jarasico II)
Tác giả: Michael Crichton
Xuất bản: : Emece Editores, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Punto Critico(Airframe)
Tác giả: Michael Crichton
Xuất bản: : Plaza and Janes, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Rescate En El Tiempo/ Timeline (Spanish Edition)
Tác giả: Michael Crichton
Xuất bản: : Plaza Janes Editories Sa, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Jurassic Park : a novel
Tác giả: Michael Crichton
Xuất bản: London Sydney: Century, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Next : a novel
Tác giả: Michael Crichton
Xuất bản: New York: HarperCollins Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The lost world
Tác giả: Michael Crichton
Xuất bản: London: Century, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Lady in the Mist
Tác giả: Michael Crichton
Xuất bản: : Baker Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
The Strange Affair of Spring Heeled Jack
Tác giả: Michael Crichton, Michael Crichton cm
Xuất bản: : Prometheus Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.92
 
Once Upon a Time in the North
Tác giả: Michael Crichton, Michael Crichton cm
Xuất bản: : Knopf Books for Young Readers, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Destiny's Way
Tác giả: Michael Crichton, Jeffrey Hudson cm Michael Crichton
Xuất bản: : Gardners Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1

Truy cập nhanh danh mục