Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Giải pháp cải thiện môi trường làm việc nhằm nâng cao kết quả công việc của nhân viên tại Công ty điện lực Duyên Hải
Tác giả: Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.38
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn tại thị trường Indonesia
Tác giả: Ngô Trí Tuệ, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mầm non tư thục tại TP.HCM
Tác giả: Hà Văn Huy, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Hoạch định chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp của tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp qu...
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lữ hành trong việc lựa chọn hãng hàng không vận chuyển khách du lịc...
Tác giả: Phạm Phương Thảo, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.12
 
Các yếu tố quyết định đến lựa chọn sử dụng dịch vụ đường sắt của hành khách
Tác giả: Nguyễn Tài Dũng, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch tại công ty tnhh Mtv cấp thoát nước Bình Phước
Tác giả: Phạm Thị Loan, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.06
 
Một số giải pháp nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh Mtv cao su Phú rRềng
Tác giả: Phạm Thị Phương, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên tại Trường đại học công nghệ Tp.HCM
Tác giả: Nguyễn Đặng Khoa, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC
Tác giả: Ngô Lý Huỳnh, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục