Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
An toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Thực hành an toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình
Tác giả: Nguyễn Lê Văn, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005
 
An toàn hệ thống mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Thực hành phân tích mã độc
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Phân tích mã độc
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Giám sát an toàn hệ thống mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Thực hành bảo mật thông tin
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Kiểm thử và giám sát an toàn mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Thực hành kiểm thử xâm nhập mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục