Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Tác giả: Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức - thực tiễn áp dụng đối với hợp đồng trong lĩnh vực đất đai
Tác giả: Hoàng Ngọc Phương Dung, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346
 
Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Tác giả: Dương Tuấn Lộc, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Pháp luật về quyền sở hữu đối với nhà chung cư ở Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Lan, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.043
 
Pháp luật về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Tác giả: Nguyễn Trọng Trang, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.078624
 
Thời điểm chuyển quyền sở hữu trong các hợp đồng về nhà ở theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Nhà ở năm 20...
Tác giả: Nguyễn Ái Mi, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346
 
Thực trạng đăng kí quyền sở hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Thừa kế không thụ thuộc vào nội dung di chúc theo bộ luật dân sự 2015 thực trạng và kiến nghị
Tác giả: Phạm Thị Trâm, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.05
 
Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo pháp luật Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346
 
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Trần Dương Thùy Trang, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  344.01
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục