Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 93 kết quả
Tìm hiểu Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện luật thương mại
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Bộ luật dân sự
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Bộ luật dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Strategic Patent Planning for Software Companies
Tác giả: Eric Stasik
Xuất bản: : ALTHOS, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346
 
Giáo trình Luật dân sự Việt Nam . Tập 1
Tác giả: Lê Đình Nghị
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Giáo trình Luật dân sự Việt Nam . T. 2
Tác giả: Lê Đình Nghị
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
The Legal and Regulatory Environment of Business
Tác giả: O Lee Reed, Robert N Corley, Jere W Morehead, Peter J Shedd
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục