Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.801
 
Kỹ thuật điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.801
 
Kỹ thuật điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
Tác giả: Nguyễn Việt Kỳ, Bùi Trần Vượng, Hoàng Văn Vinh, Ngô Đức Chân, Trần Văn Chung
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551.49
 
Thiết kế, chế tạo mô hình máy tự pha chế rượu tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Trí Cường, Nguyễn Tuấn Danh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.8
 
Thiết kế chế tạo mô hình máy in lụa tự động
Tác giả: Cù Xuân Đức, Hoàng Văn Vinh, Huỳnh Ngọc Lâm, Trần Văn Thức
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục