Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
Thực hành công nghệ thực phẩm 1
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Thực hành công nghệ chế biến lương thực
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Thực hành công nghệ chế biến rau quả
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Thực hành công nghệ chế biến lương thực
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Thực hành công nghệ chế biến rau quả
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Thực hành công nghệ chế biến rau quả
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Nghiên cứu sản xuất Nectar sapoche
Tác giả: Hồ Thị Minh Trang, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất mứt Jam nha đam
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất nước sâm từ cây thuốc dòi bổ sung mật ong
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất nước ép cà rốt - cà chua đóng chai
Tác giả: Trần Kim Ngân, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục