Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt : khoảng 125.000 thuật ngữ (khoảng 100.000 thuật ngữ) = English - Vietnamese di...
Tác giả: Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  603
 
Kỹ thuật chiếu sáng : Chiếu sáng tiện nghi và hiệu quả năng lượng
Tác giả: Lê Văn Doanh, Lê Văn Doanh, Ngô Xuân Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.32
 
Cẩm nang thiết bị đóng cắt = Switchgear manual / Gerd Balzer...[và những người khác]; Văn Doanh (dịch)
Tác giả: Bernhard Boehle, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.317
 
Cẩm nang kỹ thuật điện, tự động hóa và tin học công nghiệp
Tác giả: R Bourgeois, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Giáo trình kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật điện : lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kĩ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Giáo trình kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục