Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tác giả: Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Hỏi và đáp về Thương mại điện tử
Tác giả: Nguyễn Văn Sơn, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Đức Trí
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Quản trị tài chính quốc tế = Multinational Financial management
Tác giả: Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhu
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1599
 
Giới thiệu thị trường Future và Option
Tác giả: Bùi Lê Hà, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Văn Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.64
 
Rủi ro kinh doanh
Tác giả: Bùi Thanh Hằng, Lê Tấn Bửu, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Bùi Lê Hà, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Đông Phong, Nguyễn Thị Dược, Nguyễn Thị Hồng Thu, Quách Thị Bửu Châu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.049
 
Quản trị chiến lược khái luận và các tình huống = : Strategic management concepts a competitive advantage approach
Tác giả: Fred R David, Bùi Thanh Tráng, Đoàn Thị Hồng Vân, Lê Tấn Bửu, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Văn Sơn, Trần Hồng Hải
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Khoa học quản trị - tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = : Introduction to management science ...
Tác giả: Frederick S Hillier, Mark S Hillier, Hoàng Thu Hằng, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Thu, Karl Schmedders, Molly Stephens
Xuất bản: TpHCM: Kinh tế, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Quản trị vận hành & chuỗi cung ứng = : operation & supply chain management
Tác giả: FRobert Jacobs, Richard BChase, Đinh Tiến Minh, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Đức Trí, Tạ Thị Mỹ Linh, Trần Hồng Hải, Trần Nguyễn Thu Phương
Xuất bản: TpHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục