Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Supply chain project management : a structured collaborative and measurable approach
Tác giả: James B Ayers
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
RFID handbook : applications, technology, security, and privacy
Tác giả: Syed Ahson, Mohammad Ilyas
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
Warehouse management [electronic resource] : automation and organisation of warehouse and order picking systems
Tác giả: Michael Ten Hompel, Thorsten Schmidt
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
Global logistics : new directions in supply chain management
Tác giả: C D J Waters
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics trên thị trường EU cho Công ty TNHH giao nhận vận...
Tác giả: Phan Duy Nghĩa, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc:  658.7
 
Quản trị cung ứng
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Nguyễn Xuân Minh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.7
 
Microsoft Dynamics NAV 2009 application design [electronic resource] : design and extend complete applications using Mic...
Tác giả: Mark Brummel, Michael Nielsen, Daniel Rimmelzwaan
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
Purchasing and supply management
Tác giả: W C Benton
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.7
 
Giải pháp mở rộng diện tích cây bông vải tại công ty cổ phần Bông Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Bùi Thị Diệu Hương, Nguyễn Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
Service parts management : demand forecasting and inventory control
Tác giả: Nezih Altay, L A Litteral
Xuất bản: London New York: SpringerVerlag, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục