Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  632.96
 
Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  333.95
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.6072
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Thực hành đấu tranh sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Phân lập các loài vi nấm ký sinh trên nấm linh chi và sử dụng chúng trong đối kháng bệnh cây trồng
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  635.8
 
Thực hành đấu tranh sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Tài nguyên đa dạng sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục