Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Tiếng địa phương trong ca dao vùng Quảng Nam, Đà Nẵng
Tác giả: Đinh Thị Hựu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam. Tập 1- Từ vần A-K
Tác giả: Nguyễn Thạch Giang
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học
Tác giả: Lê Trung Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam. Tập 2.quyển 2- Từ vần L-Y
Tác giả: Nguyễn Thạch Giang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Tìm hiểu các cách tu từ ngữ nghĩa được sử dụng trong ca dao người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Tiếng Việt thực hành
Tác giả: Bùi Minh Toán, Đỗ Việt Hùng, Lê A
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt
Tác giả: Mai Ngọc Chừ, Hoàng Trọng Phiến, Vũ Đức Nghiệu
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Từ điển tiếng Việt
Tác giả:
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.922
 
Chính tả tiếng Việt
Tác giả: Hoàng Phê
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Thực hành tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Chí Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.922
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục