Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến thủy sản Đại Thành tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi nước tại phòng thí nghi...
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu tinh luyện SiO2 từ vỏ trấu, rơm để sản xuất vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.193
 
Nghiên cứu xây dựng qui trình chế biến kẹo Nougat bổ sung bột bí đỏ năng lượng thấp
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Lệ Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.153
 
Nghiên cứu tinh luyện SIO2, từ vỏ trấu và rơm để sản xuất vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  620.193
 
Xây dựng quy trình thu nhận bột bí đỏ, bột chuối và ứng dụng chế biến kẹo nougat trái cây năng lượng thấp
Tác giả: Dương Minh Thư, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Thị Huỳnh Như
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.153
 
Quy trình cho vay xây dựng mới, sửa chữa nhà khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Tâ...
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như, Hồ Huỳnh Tuyết Nhung
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Nghiên cứu xây dựng quy trình bánh mì Gluten Free từ bột Bob's red mill Gluten Free
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Phương Quyên, Nguyễn Thị Huỳnh Như
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.7523
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm chả giò : báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần Việt Nam Kĩ nghệ Súc sản ...
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Phương Uyên, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Trần Thị Thanh Tuyền
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.75
 
Quy trình cho vay tín chấp đối với khách hàng cá nhân có tài khoản nhận lương tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội ...
Tác giả: Phạm Thị Hiền Trang, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Cẩm Thu, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Phạm Hải Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục