Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Technology of breadmaking
Tác giả: Stanley Cauvain
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.7523
 
La panification au levain naturel
Tác giả: Philippe Roussel, Elisa Michel, Elisa Michel, Bernard Onno, Bernard Onno, Philippe Roussel, Delphine Sicard, Delphine Sicard
Xuất bản: Versailles Cedex France: éditions Quae, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  664.7523
 
Nghiên cứu bổ sung bột protein từ lòng trắng trứng muối vào bánh mì hamburger khoai lang tím
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân, Huỳnh Kim Phụng, Phan Thị Thanh Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.7523
 
Nghiên cứu xây dựng quy trình bánh mì Gluten Free từ bột Bob's red mill Gluten Free
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Phương Quyên, Nguyễn Thị Huỳnh Như
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.7523
 
Nghiên cứu quy trình chế biến bánh mì bổ sung bột khoai lang tím quy mô phòng thí nghiệm
Tác giả: Đinh Thị Phương Quỳnh, Huỳnh Kim Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.7523
 
Khảo sát quy chế biến bột khoai lang trắng và ứng dụng chế biến bánh mì nhào chua
Tác giả: Châu Thị Cẩm Trang, Huỳnh Kim Phụng, Trần Thị Thanh Nữ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.7523
 
Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong chế biến bánh mì bột nhào chua
Tác giả: Phạm Tường Vân, Dư Ngọc Diễm My, Huỳnh Kim Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.7523
 
Nghiên cứu qui trình chế biến bánh mì từ bột nhào đông lạnh
Tác giả: Bạch Lý Bảo Châu, Bạch Lý Bảo Châu, Lâm Văn Mân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.7523
 
Nghiên cứu quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong chế biến bánh mì bột nhào chua
Tác giả: Dư Ngọc Diễm My, Huỳnh Kim Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.7523
 
Nghiên cứu quy trình chế biến bánh mì từ bột nhào đông lạnh
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh, Bạch Lý Bảo Châu, Lâm Văn Mân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.7523
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục