Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Trang trí chuyên ngành (thời trang)
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  745
 
Dụng cụ linh kiện điện tử : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.3815
 
Thiết kế và thi công các Module thí nghiệm điện tử tương tự : Báo cáo kết quả nghiên cứu
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Điện tử tương tự 1 : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.381
 
Nghiên cứu hệ thống mái nhà điện mặt trời kết nối lưới – Lập bảng dự toán kinh phí và khả năng hoàn vốn khi triển khai t...
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.47
 
Thiết kế và thi công các module thí nghiệm điện tử tương tự
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Chuyên đề màu sắc và hình khối
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.6
 
Thực hành kỹ thuật điện tử
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Điện tử tương tự 1
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Bố cục tạo hình : Chuyên ngành kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  729.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục