Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Tuyển tập Thủ Thuật Javascrip. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Lập trình trò chơi với flash. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Thiết kế trang WEB động với DHTML
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Thực hành JavaScript (cho Web)
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.2762
 
Giáo trình mạng hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng JavaScript
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Các thủ thuật trong Flash và Dreamweaver
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Lập trình Actionscript cho flash . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Lập trình trò chơi với flash . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Thiết kế trang WEB động với DHTML
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Học thiết kế web bằng hình minh họa 2
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TPHCM: Phương đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục