Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Chiến lược kinh doanh của các công ty Dịch vụ công ích khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, tầm...
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng, Phan Ngọc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Lịch sử thế giới cận đại
Tác giả: Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Lịch sử thế giới cận đại
Tác giả: Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Quan hệ Việt- Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc : sách tham khảo. Quyển VIII
Tác giả: Lê Văn Sang, Nguyễn Đình Liêm, Nguyễn Huy Quý, Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Văn Hồng
Xuất bản: TPHCM: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
Incoterms 2010 : các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa : có hiệu lực từ 01/01/2011 ...
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Nguyễn Văn Thoan, Nguyễn Hoàng Ánh, Nguyễn Khánh Hưng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Khánh Chi, Nguyễn Văn Hồng, Trần Thị Bích Ngọc, Trần Thị Hồng Ngân
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341.754
 
1

Truy cập nhanh danh mục