Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Những vấn đề xã hội, đạo đức và pháp luật của công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.957
 
Anten và truyền sóng : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
An toàn sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570.28
 
Thực hành hóa sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi,
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Enzym học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.7
 
Tìm hiểu hệ thống đa truy cập MC-CDMA
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi, Lăng Minh Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại và giao tiếp máy tính
Tác giả: Nguyễn Anh Thoại, Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu và thiết kế mô hình UPS thông minh
Tác giả: Phan Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Kiến trúc máy tính
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi, Cao Trần Bảo Thương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Mạng không dây
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi, Lư Huệ Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục