Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Adobe Illustrator với các kỹ thuật thiết kế nâng cao
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Copywriting secrets - bí quyết tạo content hiệu quả = Copywriting secrets : how everyone can use the power of words to g...
Tác giả: Jim Edwards, Nguyễn Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.0666591
 
Thiết kế 3 chiều với 3D Studio MAX
Tác giả: Lưu Triều Nguyên, Nguyễn Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Cải cách viễn thông kinh nghiệm một số nước trên thế giới
Tác giả: Trần Nhật Lệ, Nguyễn Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Giải pháp thu hút du khách Nga đến Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, Mai Hà Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Adobe Photoshop & ImageReady 7.0 . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Vân Dung
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Adobe Photoshop CS & Image Ready. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Vân Dung
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
Adobe Photoshop 6.0 and ImageReady 3.06.0
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Vân Dung
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Tác giả: Bùi Đức Hùng, Bùi Thanh Hùng, Lê Văn Doanh, Nguyễn Việt Dũng, Phạm Hoàng Lương
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7917
 
1

Truy cập nhanh danh mục