Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Giáo trình cung cấp điện. tập 1
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: TpHCM: ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 1989
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.31
 
Cung cấp điện. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: TpHCM: ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cu...
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.30289
 
Máy điện khí cụ thiết bị điện
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31042
 
Điện tử công suất : Lý thuyết, bài tập và bài giải ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Vật liệu kỹ thuật điện : tính chất, đặc điểm, thành phần công nghệ và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú, Hồ Xuân Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3028
 
Cung cấp điện
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Bội Khuê, Nguyễn Công Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
1

Truy cập nhanh danh mục