Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
Từ điển Marketing và quảng cáo Anh - Pháp - Việt = English - French -Vietnamese dictionary of marketing and advertising
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  658.803
 
Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15136
 
Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn thật rộng và đánh tập trung
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.092
 
Tài ba của luật sư : Sách "gối đầu" của những ai muốn trở thành luật sư
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.092
 
Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Dương
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Đất xây dựng - Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Đình Phụng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Đánh giá hiệu quả của biện pháp tăng cường sinh học trong sản xuất compost từ rác thải sinh hoạt
Tác giả: Võ Thị Tường Vi, Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.744
 
Nghiên cứu sản xuất và sử dụng khí sinh học từ nước thải ngành chế biến cao su
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục