Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 156 kết quả
Lượn Tày : Lượn Tày Lạng Sơn, Lượn Slương
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Khát vọng Duy Tân
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Virtualization with Microsoft Virtual Server 2005
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : Syngress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Personality Disorders in Modern Life
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8581
 
Pro JSP 2 (Expert's Voice in Java)
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : Apress, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Professional Java JDK
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Microsoft Office Access 2007 All-in-one Desk Reference for Dummies
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
The Internet Under Crisis Conditions : Learning from September 11
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : National Academy Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.3090511
 
Innovation in Information Technology
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : Natl Academy Pr, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.483
 
Microsoft® SQL Server™ 2005 Administrator's Companion : Administrator's Companion
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: : Microsoft Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục