Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình
Tác giả: Phạm Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa ẩm thực Thái Bình
Tác giả: Phạm Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
A course of english for student forestry
Tác giả: Trần Phạm Minh Đức
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0246349
 
Trò chơi, trò diễn dân gian ở Thái Bình
Tác giả: Phạm Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Nữ thần và thánh mẫu Thái Bình
Tác giả: Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Văn hóa văn nghệ dân gian ở huyện Hưng Hà
Tác giả: Phạm Minh Đức, Lưu Đức Lượng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian làng Đào Động
Tác giả: Phạm Minh Đức, Đinh Đăng Túy
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Đất và người Thái Bình. Quyển 2
Tác giả: Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Đất và người Thái Bình. Quyển 1
Tác giả: Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
A course of english for student forestry resources management
Tác giả: Trần Phạm Minh Đức, Lê Thị Thanh hải
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0246349
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục