Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Quy hoạch mạng điện địa phương : bài giảng
Tác giả: Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TpHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Khảo sát ảnh hưởng của biểu giá TOU lên tiêu thụ điện
Tác giả: Quách Minh Thử, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Ứng dụng công cụ Wavelet để dự báo phụ tải điện tại huyện Đông Anh - Hà Nội
Tác giả: Phùng Sỹ Tiến, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
Áp dụng phương pháp PSO cải tiến cho bài toán phân bố công suất tối ưu với ràng buộc an ninh
Tác giả: Nguyễn Bá Thạnh, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Tìm vị trí và dung lượng TCSC tối ưu trên lưới điện
Tác giả: Dương Thanh Hiếu, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Quy hoạch phát triển lưới điện 22kV huyện Bến Lức, tỉnh Long An giai đoạn 2015 - 2020
Tác giả: Đinh Văn Thắng, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.319
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục