Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 125 kết quả
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: C R Bayliss
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Handbook of power system engineering
Tác giả: Yoshihide Hase
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Electric distribution systems [electronic resource]
Tác giả: A A Sallam
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Introductory circuit analysis
Tác giả: Robert L Boylestad
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Ứng dụng STATCOM để điều chỉnh điện áp và bù công suất phản kháng cho hệ thống điện
Tác giả: Hà Văn Du, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Fundamentals of electric circuits
Tác giả: Charles K Alexander, Matthew N O Sadiku
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: C R Bayliss, B J Hardy
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Electrician's instant answers [electronic resource]
Tác giả: David Tuck, Gary Tuck
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Đánh giá vai trò của nhà máy thủy điện Định Bình trong độ tin cậy vận hành cho lưới điện phân phối điện lực Phú Phong cô...
Tác giả: Võ Đức Nhân
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Electrical insulating liquids
Tác giả: R Bartnikas
Xuất bản: Philadelphia PA: ASTM, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục