Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Nhận dạng hệ thống điều khiển
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Điều khiển tối ưu và bền vững
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển mờ
Tác giả: Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Điều khiển với Simatic S7-300
Tác giả: Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Tự động hóa với Simatic S7-300
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Tự động hóa với Simatic S7-300
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển phi tuyến
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước, Hán Thành Trung, Phan Xuân Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.836
 
Tài chính-Tiền tệ
Tác giả: Nguyễn Thị Lương, Phan Tùng Lâm, Phan Xuân Minh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục