Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Xác định vị trí và dung lượng máy phát phân tán để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối hình tia
Tác giả: Hoàng Sơn, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Xác định vị trí và dung lượng hợp lý của TCSC để chống nghẽn mạch trên đường dây truyền tải
Tác giả: Tô Văn Trực, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.315
 
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trung, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Tái cấu trúc lưới điện phân phối giảm tổn thất điện năng có tác dụng của DG
Tác giả: Hồ Dự Luật, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Xác định vị trí và dung lượng của TCSC để nâng cao khả năng chuyên tải của hệ thống điện
Tác giả: Trần Thế Hoàng, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Xây dựng giải thuật hiệu quả dò tìm công suất cực đại cho pin quang điện
Tác giả: Trương Thanh Inh, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Xây dựng giải thuật nâng cao hiệu suất của cánh đồng pin mặt trời (phần điện)
Tác giả: Lê Thanh Phùng, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Tái cấu trúc lưới điện để giảm tổn thất công suất tác dụng và nâng cao độ tin cậy
Tác giả: Nguyễn Trung Quý, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Xây dựng giải thuật bộ nghịch lưu hòa lưới một pha
Tác giả: Trần Quốc Khánh, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Nghiên cứu vị trí tối ưu TCSC để nâng cao khả năng tải của hệ thống
Tác giả: Trình Trần Hương, Trương Việt Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục