Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)
Tác giả: Trần Nam Tiến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thực trạng và triển vọng
Tác giả: Trần Nam Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.597073
 
Góc nhìn cận cảnh: Thế giới và biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài
Tác giả: Trần Nam Tiến
Xuất bản: TPHCM: Văn hóa Nghệ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.15
 
Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thực trạng và triển vọng
Tác giả: Trần Nam Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.597073
 
100 câu hỏi đáp về chiến dịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ Sơn Đài, Trần Nam Tiến
Xuất bản: TPHCM: Văn hóa Văn nghệ, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ sở hình thành, nội dung và tác động đến Viêt Nam
Tác giả: Trần Nam Tiến, Nguyễn Thu Trang, Tô Mỹ Ngọc
Xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh: Văn hóa nghệ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.911823
 
Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm (1911-2011) : kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời Sài Gòn ra đi tìm đường c...
Tác giả: Hà Minh Hồng, Huỳnh Bá Lộc, Lê Hữu Phước, Phan Xuân Yến, Trần Nam Tiến, Trần Thuận
Xuất bản: T PHồ Chí Minh: Tổng hợp T PHồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục