Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Văn hóa dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh
Tác giả: Trần Quốc Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Thiết kế văn phòng Q6 TPHCM
Tác giả: Võ Bá Nguyên, Trần Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế chung cư P.3 Bình Thạnh
Tác giả: Bùi Quốc Phong, Trần Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế văn phòng khu vông nghiệp Tân Bình
Tác giả: Huỳnh Tấn Khanh, Trần Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế chung cư Tân Hòa Đông Q.6
Tác giả: Đỗ Văn Bình, Trần Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính của công ty niêm yết trê...
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  174.9657
 
Văn hóa dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ 21
Tác giả: Võ Tá Hân, Trần Quốc Hùng, Vũ Quang Việt
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Giáo trình y học cổ truyền : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Trần Kim Thanh, Triệu Trần Bảng
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.88
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục