Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình Inverter thông minh trọng hệ thống mái nhà mặt trời nối lưới
Tác giả: Trần Viết Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.47
 
Thiết kế Kit thí nghiệm vi điều khiển PIC
Tác giả: Trần Viết Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Thực hành kỹ thuật điện tử
Tác giả: Trần Viết Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Thực hành kỹ thuật điện tử
Tác giả: Trần Viết Thắng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Thiết kế và thi công hệ thống máy bán nước tự động trong khách sạn
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết kế và thi công mô hình cửa tự động
Tác giả: Bạch Thanh Sơn, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị điện trong nhà dùng Smartphone
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.8
 
Hệ thống giám sát nguồn cho trạm BTS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng Ân, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.89
 
Thiết kế và thi công mô hình nhà trồng rau mầm
Tác giả: Đỗ Văn Anh, Nguyễn Ngọc Tú, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Cad trong kỹ thuật điện tử
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3810285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục