Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Viết Tiếp, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8
 
Đồ gá cơ khí và tự động hóa : giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường khối kỹ thuật
Tác giả: Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.992
 
Tự động hóa quá trình sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí
Tác giả: Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Doanh, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.892
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật
Tác giả: Trần Văn Địch, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Viết Tiếp, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.8
 
Sổ tay Công nghệ chế tạo máy . Tập 3
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục