Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.16
 
Sổ tay khảo sát - thiết kế quản lý - vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.72
 
Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước cấp
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.144
 
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp theo công nghệ O/A : Tính toán thiết kế
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải công nghiệp
Tác giả: Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục