Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Kỹ thuật cắt may thông dụng
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Xuất bản: TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.4
 
Công nghệ may mặc thời trang
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Xuất bản: TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  646.4
 
Kỹ thuật cắt may căn bản
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Xuất bản: Hà Nội: Trẻ, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.4
 
Món ăn đặc sản Việt Nam
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  641.5
 
Trang phục trẻ em
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.406
 
Thiết kế - thực hành các mẫu y phục nữ
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.404
 
Cắt may căn bản phương pháp đo, vẽ, cắt may
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  646.4
 
Authentic recipes from Vietnam
Tác giả: Triệu Thị Chơi, Marcel Isaak
Xuất bản: Singapore: Periplus, 2005
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế mẫu thời trang
Tác giả: Triệu Thị Chơi, Phạm Thị Lài
Xuất bản: TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.4
 
Thời trang thực hành
Tác giả: Triệu Thị Chơi, Phạm Thị Lài
Xuất bản: TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục