Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Hướng dẫn học tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao
Tác giả: Thiên Phúc, Tuyết Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
Đánh giá hiên trạng, khoanh vùng rò rỉ và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng nước tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồn...
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.168
 
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.048
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại CT TNHH tư vấn kỹ thuật Mê Kông
Tác giả: Phạm Lê Tuyết Minh, Nguyễn Thành Kim Dung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Từ điển thuật ngữ chọn giống cây trồng Anh Việt = English - Vietnamese glossary/dictionary on plant breeding
Tác giả: Hoàng Tuyết Minh, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  631.5203
 
Giáo trình luật ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Văn Vân, Phan Phương Nam, Phan Thị Thành Dương, Trương Thị Tuyết Minh
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Giáo trình luật ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Văn Vân, Phan Phương Nam, Phan Thị Thành Dương, Trương Thị Tuyết Minh
Xuất bản: Hà Nội: Hồng ĐứcHội luật gia Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Giáo trình luật ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Vân, Phan Phương Nam, Phan Thị Thành Dương, Trương Thị Tuyết Minh
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Quy trình cho vay mua ô tô khách hàng cá nhân tại ngân hàng VIB chi nhánh quận 2 phòng giao dịch Hùng Vương
Tác giả: Đặng Thị Tuyết Minh, Huỳnh Thị Xuân Hồng, Nguyễn Minh Trọng, Nguyễn Ngọc Trúc Ngân, Nguyễn Phạm Thuận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TCMP quốc tế Việt Nam - V...
Tác giả: Hoàng Ngọc Tâm, Đặng Thị Tuyết Minh, Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm, Nguyễn Minh Vương, Võ Tường Oanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  332.10688
 
1

Truy cập nhanh danh mục