Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 179 kết quả
Minna no nihongo. Book 1 = みんなの日本語初級Ⅰ 本冊
Tác giả: Hương Trần
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
Hướng dẫn học tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao
Tác giả: Thiên Phúc, Tuyết Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
Tự học tiếng Nhật theo chủ đề
Tác giả: Quỳnh Trần
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso II Bản dịch tiếng Việt = 新日本語の基礎Ⅱ 分冊ベトナム語訳
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  495.68
 
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso II giải thích văn phạm bằng tiếng Việt = 新日本語の基礎 II 文法解説書 ベトナム語版
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  495.68
 
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso I bản dịch tiếng Việt = 新日本語の基礎Ⅰ 本冊 漢字かなまじり版
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  495.68
 
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso I = しんにほんごのきそI 新日本語の基礎 I 本冊 漢字かなまじり版
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  495.68
 
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso I giải thích văn phạm bằng tiếng Việt = 新日本語の基礎 I 文法解説書 ベトナム語版
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  495.68
 
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso II = しんにほんごのきそI 新日本語の基礎 I 本冊 漢字かなまじり版
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  495.68
 
Minna no nihongo みんなの日本語初級Ⅰ 本冊
Tác giả:
Xuất bản: Tokyo: スリーエーネットワーク 編, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục