Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tỉnh Tây Ninh g...
Tác giả: Trần Khắc Phục, Võ Lê Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Văn Ân, Võ Lê Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Thị Nhã Phương, Võ Lê Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu - Cần Giuộc - Long An giai đoạn 2 công suất công suấ...
Tác giả: Phan Anh Chiến, Võ Lê Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước ngầm cho công ty giấy Tiến Vĩnh Thành, Bến Lức, Long An
Tác giả: Cao Duy Hậu, Võ Lê Phú
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt tại lưu vực sông Ba Đoạn chảy qua thị xã An Khê, tỉ...
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Võ Lê Phú
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.914223
 
Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện Gò...
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Đăng, Võ Lê Phú
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục