Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Mỹ thuật trang phục
Tác giả: Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.04
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 3
Tác giả: Võ Tấn Phước, Phạm Thị Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 4
Tác giả: Võ Tấn Phước, Nguyễn Mậu Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Thông kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Hệ thống bài tập công nghệ may trang phục 5
Tác giả: Võ Tấn Phước, Bùi Thị Cẩm Loan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.044
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 3
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Thị Cúc, Phạm Thị Thảo, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học công nghệ may 5- Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 4
Tác giả: Hà Thị Hiền, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Chiến, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
1

Truy cập nhanh danh mục