Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 68 kết quả
Thủ thuật Internet
Tác giả: Đinh Phan Chí Tâm, Nguyễn Tấn Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.67
 
DNS and BIND cookbook
Tác giả: Cricket Liu
Xuất bản: kd: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Building wireless community networks
Tác giả: Rob Flickenger
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.67
 
Cisco Router thực hành
Tác giả: Lê Minh Trung
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.67
 
Que's Official Internet Yellow Pages, 2005
Tác giả: Joe Kraynak
Xuất bản: Indianapolis IN: Que Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
The Internet encyclopedia
Tác giả: Hossein Bidgoli
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Middleware networks : concept, design, and deployment of Internet infrastructure
Tác giả: Michah Lerner
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Wireless Internet telecommunications
Tác giả: K Daniel Wong
Xuất bản: Norwood MA: Artech house inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Web technologies [electronic resource] : concepts, methodologies, tools and applications
Tác giả: Arthur Tatnall
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Foundation Flash 8 Video [electronic resource]
Tác giả: Tom Green, Jordan Chilcott
Xuất bản: Berkeley CA: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 

Truy cập nhanh danh mục