Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Tác giả: Nguyễn Văn Vỵ
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005
 
An toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Thực hành an toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình
Tác giả: Nguyễn Lê Văn, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005
 
An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Đặng Hùng Kiệt
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
An toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Thực hành an toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1

Truy cập nhanh danh mục