Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Words and minds [electronic resource] : how we use language to think together
Tác giả: Neil Mercer
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Theories of the information society
Tác giả: Frank Webster
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Handbook of persuasive tactics : a practical language guide
Tác giả: Joan Mulholland
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Communication, cultural and media studies : the key concepts
Tác giả: John Hartley
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Handbook of visual communication : theory, methods, and media
Tác giả: Sheree Josephson, James D Kelly, Ken Smith
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Global media discourse : a critical introduction
Tác giả: David Machin, Theo Van Leeuwen
Xuất bản: London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
New visualities, new technologies : the new ecstasy of communication
Tác giả: Hille Koskela, J Macgregor Wise
Xuất bản: London: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
1

Truy cập nhanh danh mục