Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 163 kết quả
Wind power basics [electronic resource]
Tác giả: Daniel D Chiras, Mick Sagrillo, Ian Woofenden
Xuất bản: Gabriola Island BC Canada: New Society Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Encyclopedia of biodiversity
Tác giả: Simon A Levin
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9503
 
The Aral Sea encyclopedia
Tác giả: I S Zonn
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Whales, whaling, and ocean ecosystems
Tác giả: J A Estes
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Wind energy : fundamentals, resource analysis, and economics
Tác giả: Sathyajith Mathew
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Water institutions : policies, performance and prospects
Tác giả:
Xuất bản: New York PA: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9115
 
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Ứng dụng GIS trong quản lý và cấp phép khai thác nước dưới đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đức Đoan Trang, Lê Văn Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt vùng hạ lưu sông...
Tác giả: Nguyễn Vương Vũ, Trương Thanh Cảnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Đánh giá tài nguyên nước sông Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Bình Trọng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục