Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Business English
Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Test Your Professional English - Business Intermediate
Tác giả:
Xuất bản: : Pearson ESL, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
English on Business
Tác giả: Gerald Lees, Tony Thorne
Xuất bản: : Chancerel International Publishers Ltd, 1994
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
In Company Intermediate
Tác giả: M Powell
Xuất bản: : Macmillan Educ, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Write for business
Tác giả: Michael Doherty, Lee Knapp
Xuất bản: England: Longman, 1987
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Business class [sound recording]
Tác giả: David Cotton, Sue Robbins
Xuất bản: WaltononThames: Nelson, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Presenting in English : how to give successful presentations
Tác giả: Mark Powell
Xuất bản: Boston MA: Thomson, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Business basics
Tác giả: David Grant, Robert McLarty
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục