Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
IELTS preparation and practice : listening and speaking
Tác giả: Wendy Sahanaya, Jeremy Lindeck
Xuất bản: : Oxford University Press Elt, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: USA: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Expanding tactics for listening
Tác giả: Richards Jack C
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Well Read 3 Student Book : Skills and Strategies for Reading
Tác giả: Mindy Pasternak, Elisaveta Wrangell
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
IELTS Masterclass Student's Book
Tác giả: Simon F E Haines, Peter May
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Speak Now 3 : Communicate with confidence
Tác giả: Jack C Richards, David Bohlke
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Speak Now 4 : Communicate with confidence
Tác giả: Mari Vargo
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Developing Tactics for Listening : Teacher’s Book
Tác giả: Sue Brioux Aldcorn, Deborah Gordon, Andrew Harper, Lisa A Hutchins, Jack C Richards
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục