Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Tự học nghe nói tiếng Trung căn bản. Tập 2
Tác giả: Giả Ích Dân, Vũ Cherry
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  495.183
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 3, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 1, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 4, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 2, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Cuộc sống hàng ngày
Tác giả: Phạm Xuân Thành
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Giao tiếp xã hội
Tác giả: Phạm Xuân Thành
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Mọi tình huống
Tác giả: Phạm Xuân Thành
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
汉语分级阅读3 = : Graded Chinese Reader 3
Tác giả: Shi Ji
Xuất bản: China: Sinolingua Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ tiền trung cấp
Tác giả: Mao Duyệt, Lưu Trường Chinh, Tỉnh Mộng Nhiên
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục