Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Luyện nghe tiếng Trung Quốc nghe tin tức
Tác giả: Cao Thuận Toàn, Cao Thuận Toàn, Đinh Chu, Đào Luyện, Hứa Quốc Bình, Ngô Trung Vĩ, Từ Hiểu Vũ
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc nghe tin tức cấp 10
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ tiền trung cấp
Tác giả: Mao Duyệt, Lưu Trường Chinh, Tỉnh Mộng Nhiên
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mao Duyệt, Chu Duyệt, Triệu Tú Quyên
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mã Tiễn Phi, Thành Văn, Lý Đức Quân, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
1

Truy cập nhanh danh mục