Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 20 kết quả
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mao Duyệt, Chu Duyệt, Triệu Tú Quyên
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mã Tiễn Phi, Thành Văn, Lý Đức Quân, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
Nhập môn giao tiếp Trung -Việt. Tập 1
Tác giả: Trạch Diễm, Lư Lam Lam, Ngụy Canh Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Nhập môn giao tiếp Trung -Việt. Tập 2
Tác giả: Trạch Diễm, Lư Lam Lam, Ngụy Canh Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán . Tập 3
Tác giả: Trần Hiền Thần, Trần Thị Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
Joyful Chinese : Vui học tiếng Trung giao tiếp
Tác giả: Nhã Lam
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Học nhanh nhớ lâu giao tiếp tiếng Trung : Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giao tiếp và luyện thi HSK
Tác giả: Kaixin Nhã Lam
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
30 phút tự học giao tiếp tiếng Trung mỗi ngày
Tác giả: Ngọc Hân
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc nghe tin tức
Tác giả: Cao Thuận Toàn, Cao Thuận Toàn, Đinh Chu, Đào Luyện, Hứa Quốc Bình, Ngô Trung Vĩ, Từ Hiểu Vũ
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc nghe tin tức cấp 10
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 

Truy cập nhanh danh mục