Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Scaling limits in statistical mechanics and microstructures in continuum mechanics
Tác giả: Errico Presutti
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Random polymer models
Tác giả: Giambattista Giacomin
Xuất bản: London: Imperial College Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
The conceptual foundations of the statistical approach in mechanics
Tác giả: Paul Ehrenfest, Tatiana Ehrenfest
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Transport phenomena
Tác giả: R Byron Bird, Edwin N Lightfoot, Warren E Stewart
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical Mechanics Made Simple : A Guide for Students and Researchers
Tác giả: Daniel C Mattis
Xuất bản: Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.13
 
Modern Methods in Equilibrium Statistical Mechanics
Tác giả: Mario Rasetti
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics : from first principles to macroscopic phenomena
Tác giả: J Woods Halley
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics made simple : a guide for students and researchers
Tác giả: Daniel Charles Mattis
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Information, physics, and computation
Tác giả: Marc Mezard, Andrea Montanari
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Quantum statistical mechanics
Tác giả: W C Schieve, L P Horwitz
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục